Zum Hauptinhalt springen

תואר שלישי במדעי היהדות

תואר שלישי במדעי היהדות באוניברסיטת פוטסדם


תלמידים ישראלים המעוניינים להצטרף לתואר שלישי במדעי היהדות באוניברסיטת פוטסדם מתבקשים לשלוח קורות חיים, בעברית או באנגלית, לכתובת הבאה: 


admiel.kosmangooglemailcom

 

יתרונות התוכנית:

  • התלמידים פטורים מתשלום שכר לימוד
  • סטודנטים לתואר שלישי יכולים להמשיך את שהותם בארץ ולכתוב את הדוקטורט בישראל (פרט לנסיעה אחת או שתיים לאורך תקופת היותם סטודנטים - נסיעות שיהיה עליהם לממן מכיסם)
  • את עבודת הדוקטור ניתן לכתוב באנגלית ואין צורך לכותבה בגרמנית. תלמידים שמעדיפים לכתוב את עבודת הדוקטורט בעברית – רשאים לעשות כן – אך יתבקשו למוסרו לתרגום לאנגלית (על חשבונם כמובן) לפני מועד ההגשה הסופי.

תואר שני ושלישי באוניברסיטה של פוטסדם יחד עם לימודי הסמכה לרבנות במכון ע"ש גייגר

 אלו מן התלמידים שירצו ויתאימו לכך יכולים לשלב מסלול זה של כתיבת דוקטורט במדעי היהדות יחד עם לימודי הסמכה לרבנות במכון להכשרת רבנים על שם גייגר. המכון ממוקם כרגע בברלין, אף שגם יועבר לפוטסדם העתיד הלא רחוק.

 מובן מאליו שעל תלמידים אלו יהיה לשהות בברלין ובפטוסדם במהלך לימודיהם וכמו כן לעבור את הפרקטיקום בקהילות שבאירופה.

לאלו שיתקבלו למסלול זה חשוב לציין כי קיימת אפשרות (כרגע לפחות) לקבלת תמיכה שתאפשר את השהייה בברלין בשנות שהותם בה לצורך לימודים אלה באוניברסיטה ובמכון ע"ש גייגר.

האמור לעיל מתאים גם לתלמידים שיש להם תואר ראשון במדעי היהדות מאחת האוניברסיטאות בארץ או בחו"ל - ויכולים להשתלב באוניברסיטה של פוטסדם בלימודים לתואר שני במדעי היהדות בד בבד עם שילובם בלימודי ההסמכה לרבנות במכון על שם גייגר. תלמידים אלו יוכלו לסיים את לימודיהם בשני מסלולים אלו במקביל ולקבל הן תואר שני במדעי היהדות והן תואר רבנות כמנהיגי קהילות – ואף הם יזכו בשתי הפריבילגיות הבאות:

תלמידים אלו יוכלו לסיים את לימודיהם בשני מסלולים אלו במקביל ולקבל הן תואר שני במדעי היהדות והן תואר רבנות עם שילובם בלימודי ההסמכה לרבנות במכון על שם גייגר.

א. הלימודים יתנהלו בשפה האנגלית בשני המסלולים האמורים – ועל כן אין הם נדרשים לעבור את מבחן הקבלה לאוניברסיטה בשפה הגרמנית.

ב. גם לתלמידי מסלול זה יש אפשרות (כרגע) לתמיכה שתוענק במהלך לימודיהם.